Psykologien spænder over flere videnskaber. Blandt naturvidenskaberne er det især biologien, som psykologi grænser op til, og blandt de humanistiske fag er det især filosofi. Disse naboskaber har haft en afsmittende virkning i opfattelsen af mennesket. Har man f.eks. en biologisk tilgang til psykologien, er det nærliggende at interessere sig for mennesket som et levende væsen, der kan beskrives og forklares ud fra kendskab til de lovmæssigheder, der gælder for fysiske og kemiske processer, og som også optræder hos andre levende væsner f.eks. hunde og rotter. Har man derimod en humanistisk tilgang til psykologien, vil man først og fremmest interessere sig for mennesket som et symbol- og meningsskabende væsen. Her opfattes mennesket som et kulturvæsen.

Psykologiens genstandsområde, altså det psykologien beskæftiger sig med, er mennesket selv som tænkende, villende og handlende subjekt og mekanismerne bag dets tanker, ønsker og handlinger.

Ordet psykologi er dannet af ordene Psyke, der betyder sjæl, og Logos, der betyder læren om. Altså betyder psykologi læren om sjælen. Psykologi er videnskaben om de psykiske processer. Hvad disse psykiske processer omfatter, må man søge svar på i diverse psykologiske teorier.

Psykologi i København, Frederiksberg.

Summary
Service Type
Psykoterapi
Provider Name
Kvalify,
Area
København, Odense, Århus, Frederiksberg, Valby, Lyngby, Hellerup..
Description
Kliniske partnere tilbyder specialister, psykologer og psykoterapeuter på vores private klinik i Danmark.