Fysioterapi København , Frederiksberg

Fysioterapi i Danmark

Fysioterapi er en sundhedsfaglig profession. Fysioterapi omfatter viden om menneskets krop, bevægelser og funktioner. I Fysioterapi arbejdes med at opbygge kroppens hensigtsmæssige bevægelser. Kroppens funktion skaber således forudsætning for, at vi både i arbejds- og fritidslivet kan få opfyldt vore ønsker og behov. Denne viden bruges til at arbejde forbyggende og sundheds-fremmende i forbindelse med behandling og rehabilitering.

 

Hvordan arbejder fysioterapeuten?

Fysioterapi i København og Danmark på sygehuset bygger på, at anvendelse af pædagogiske læringsprocesser er afgørende for, at vi kan forstå, lære eller genindlære bevægelser og funktioner, der er tabte som følge af sygdom.

Behandlingen målsættes ud fra patientens interesser og ønsker og vil tage udgangspunkt i patientens deltagelse i samfundslivet. Behandlingen anvendes og evalueres ud fra faglige og pædagogiske behandlingsmetoder, som er mest effektive i forhold til patientens bevægelsesmæssige problemer og motivation.

Patienten kan derved vedligeholde eller opnå det bedst mulige funktionsniveau og hindre yderligere funktionsnedsættelse.

Patienten og fysioterapeuten har et fælles ansvar for, at behandlings-forløbet udvikler sig til et tilfredsstillende resultat for begge parter.

Der kommunikeres og samarbejdes tværfagligt både på sygehuset og ud i kommunen – alt efter patientens behov og mål for behandlings-forløbet.

Fysioterapi er enten individuel behandling og/eller holdtræning.

 

Hvad gør vi?

Fysioterapeutens arbejdsproces indeholder:

·Undersøgelse, analyse, vurdering, diagnosticering

·Udarbejdelse af målsætning for behandling

·Anvendelse og evaluering af behandlingsmetoder via test/ dokumentation

·Udarbejdelse af selvtræningsprogram til brug under indlæggelse og efter udskrivelse

·Rådgivning/vejledning i/om, hvordan patienten selvstændigt opret-holder og viderefører det opnåede bevægelses-/funktionsniveau enten ved træning ambulant, på klinik, i idrætsklub, ældre træning mv.

·Sikre kontinuitet i rehabiliteringen ved at udarbejde genoptrænings-plan til de kommunale terapeuter

Hvilke tilbud findes?

Se venligst under de forskellige specialer f.eks. individuel behandling til patienter, der har fået en ny hofte eller fået lammelser efter en hjerneblødning

Idrætsfysioterapeuten har indsigt i de fysiske krav, som er karakteristiske for den enkelte idrætsgren, og har stort kendskab til skadesmønstre og forekomst af skader inden for idræt. I gangsætning af forebyggende træning med udgangspunkt i den enkelte idrætsgren kan varetages af en idrætsfysioterapeut. Samarbejde og kontakt med læger i forhold til operation og specielle undersøgelser f. eks. scanning og røntgen indgår i idrætsfysioterapeutens ansvarsområde. Samarbejdet med træneren er en meget væsentlig og nødvendig del af det idrætsfysioterapeutiske arbejde.
Vi ønsker at finde de bedste fagfolk i fisioterapi i København og i Danmark, der arbejder med en høj grad af osteopati og gøre os føler stolt af dem.

Fysioterapi  kan hjlepe med 

  • Anormal muskeltonus,
  •  Ergonomisk rådgivning, 
  •  Fejlstillinger, 
  • Funktionstab,
  • Genoptræning efter immobilisering,
  • Kontrakturer,
  • Koordinations- og balanceproblemer,
  •  Korrektionskirurgi,
  •  Lungeproblemer ..  

 

Fysioterapi i København, Århus, Odense, Frederiksberg..

Summary
Service Type
Fisioterapi i Danmark
Provider Name
Kvalify,
Area
Danmark (København, Odense, Århus, Frederiksberg, Valby, Lyngby, Glostrup, Ringsted,,,)