Kinesiologi, Hvad er det?

Kinesiologi er en metode, hvor man bruger en såkaldt muskeltest til at finde frem til en diagnose (ubalancer i kroppens energi) og en behandling (afbalancering af ubalancer).
De kombinerer deres viden om nerver, organer og muskler med kinesernes viden om yin og yang, meridianer og akupunkturpunkter. Siden er der udviklet flere grene af kinesiologien, bl.a. indlæringskinesiologi og stressfrigørelse.
Ifølge kinesiologien lagres et menneskes gode og dårlige oplevelser i kroppen som en slags kropshukommelse. Kinesiologer mener at kunne få adgang til denne kropshukommelse via en muskeltest. 

Kinesiologi kan hjelpe dig med:

 Personlig udvikling
– Stress, træthed og uoplagthed.
– Dårligt humør
– Manglende selvtillid
– Indlæringsvanskeligheder
– Koncentrationsproblemer 
– Hyperaktive børn 
– Ordblindhed 
– Kostvejledning
– Hovedpine, ømme muskler, ondt i ryggen. 
– Hyppige infektionssygdomme.

Kinesiologen arbejder med at fjerne forskellige former for energiblokeringer, så kroppen kommer i balance. Så fungerer den bedst muligt, og dens selvhelbredende evner aktiveres bedst muligt. Derfor taler en kinesiolog om at “afbalancere” i stedet for at “behandle”

Meridianbaner er energibaner, der leverer energi til muskler og organer.
Der er 14 hovedmeri­dianer, som er knyttet til hver sin muskel og hvert sit organ. Energien skal flyde frit i meridian­banerne. Meridianbanerne er som floder, hvor vandet også helst skal løbe frit. Kommer der en spærring, f.eks. en dæmning, vil vandet blive opstemmet før dæmningen, mens der er for lidt vand i floden efter spærringen. Både før og efter spærringen kommer der altså forstyrrelser, der går ud over dyre- og planteliv. 

Kvalify : Kliniker i København, Frederiksberg,Århus,Odense….

Kinesiologi i København

Kinesiologi i Nørreport med Josephine Larsen

Kinesiologi i København

 Nansensgade 47 ;  1366 København K
T: 3312 0087
 Flere oplysninger om Josephine Larsen:
http://www.kvalify.dk/product/kinesiologi/josephine-larsen-norreport/

 

Summary
User Rating
4 based on 2 votes
Service Type
Kinesiologi Klinikker
Description
Kinesiologi klinikker i Danmark